LInje

Styre 2017:

Leder:

Reidar Lund, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo
Sem Sælands veg 2A, 7465 Trondheim
Tlf. 22 85 55 08
Sekretær: Susie Jahren , Sintef Materialer og Kjemi, Syntese og Egenskaper,
Forskningsveien 1b, Postboks 124, Blindern, 0314 Oslo
Tlf. 98 23 05 12

Kasserer:

Marit Sletmoen, Institutt for bioteknologi og matvitenskapi, NTNU
Sem Sælands vei 6/8, 7491 Trondheim
Tlf. 73 59 86 94

Styremedlem og webmaster:

Finn Knut Hansen, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo
Postboks 1033 Blindern, 0315 Oslo
Tlf. 22 85 55 54

Styremedlem:

Grete Irene Modahl, Thermo Fisher
Svelleveien 29, 2004 Lillestrøm
Tlf. 22 06 12 48
Linje