Plakat

Trykt program og abstracts lages ikke i år, men det vil bli delt ut et skrift om NKS historie.

Felles Fellesarrangement
16. og 17. oktober

Hall A2
Rom Jan Mayen 1
Analytisk Analytisk kjemi
 • Norske Analysedager 2018
Dag 1:  Kvalitet i dagens analytisk kjemi
Dag 2:  Morgendagens analytisk kjemi
16. og 17. oktober

Hall A1
Rom 2
Katalyse Katalyse
 • Homogen katalyse
 • Heterogen katalyse
 • Katalysatorframstilling
 • Katalysatorkarakterisering
16. og 17. oktober

Hall A1
Rom 1
Historien Kjemiens historie
 • Var far og sønn Goldschmidt gode støttespillere for Hassel?
 • Ja, en konformer i fast form kan gi to konformere i gassfasen.
 • I 1980 ble Hassel intervjuet. Hør hva han sa.
16. oktober

Hotell
Rom Hedmark
Kjemometri Kjemometri
 • Big data i sanntid
 • Folkehelse og persontilpasset medisin
 • Medisinsk informasjon fra kjemometri
17. oktober

Hotell
Rom Buskerud
Kjemiundervisning Kjemiundervisning
 • Faggruppa avholder årsmøte
 • Faglige foredrag knyttet til kjemiundervisning
 • Praktiske kjemiaktiviteter
16. oktober

Hotell
Rom Rogaland
Kvantekjemi Kvantekjemi og modellering
 • Elektronstruktur
 • Multiskala-modellering
 • Spektroskopi
 • Katalyse
16., 17. og 18. oktober

Hall A2
Rom Jan Mayen 3
Orgmakro Makromolekyl- og kolloidkjemi
 • Self assembly
 • Biokolloider
 • Funksjonelle nanomaterialer
 • Bioinspirerte polymerer
16. og 17. oktober

Hotell
Rom Hordaland 2
Matkjemi Matkjemi

   Ren kjemi - uren mat? Er det noen
   motsetning mellom kjemi og mat?
   Kan kjemi bidra til trygg produksjon og
   håndtering av mat? NKS Matkjemi
   ønsker å bidra til meningsfylt dialog
   om mat og kjemi.
16. oktober

Hotell
Rom Nordland
Organisk kjemi Organisk kjemi
 • Totalsyntese
 • Metallorganisk kjemi
 • Legemiddelkjemi
 • Organokatalyse
16. oktober

Hall A1
Rom 3
Uorganisk kjemi Uorganisk kjemi og materialkjemi
 • Nanostrukturer
 • Superledere
 • Batterier
 • Hydrogenteknologi
16. og 17. oktober

Hall A2
Rom Jan Mayen 2