Plakat

Trykt program og abstracts lages ikke i år. Det kan finnes på denne lenken (etter 10.10).

Felles Fellesarrangement
16. og 17. oktober

A1(messe)
Rom 2 (?)
Analytisk Analytisk kjemi
 • Norske Analysedager 2018
Dag 1:  Kvalitet i dagens analytisk kjemi
Dag 2:  Morgendagens analytisk kjemi
16. og 17. oktober

Rom nn
Katalyse Katalyse
 • Homogen katalyse
 • Heterogen katalyse
 • Katalysatorframstilling
 • Katalysatorkarakterisering
16. og 17. oktober

Rom nn
Historien Kjemiens historie
 • Var far og sønn Goldschmidt gode støttespillere for Hassel?
 • Ja, en konformer i fast form kan gi to konformere i gassfasen.
 • I 1980 ble Hassel intervjuet. Hør hva han sa.
16. oktober

Rom nn
Kjemometri Kjemometri
 • Big data i sanntid
 • Folkehelse og persontilpasset medisin
 • Medisinsk informasjon fra kjemometri
17. oktober

Rom nn
Kjemiundervisning Kjemiundervisning
 • Faggruppa avholder årsmøte
 • Faglige foredrag knyttet til kjemiundervisning
 • Praktiske kjemiaktiviteter
 •   Om læreplanfornyelsen
16. oktober

Rom nn
Kvantekjemi Kvantekjemi og modellering
 • Elektronstruktur
 • Multiskala-modellering
 • Spektroskopi
 • Katalyse
16., 17. og 18. oktober

Rom nn
Orgmakro Makromolekyl- og kolloidkjemi
 • Self assembly
 • Biokolloider
 • Funksjonelle nanomaterialer
 • Bioinspirerte polymerer
16. og 17. oktober

Rom nn
Ernæring Matkjemi

   Ren kjemi - uren mat? Er det noen
   motsetning mellom kjemi og mat?
   Kan kjemi bidra til trygg produksjon og
   håndtering av mat? NKS Matkjemi
   ønsker å bidra til meningsfylt dialog
   om mat og kjemi.
16. oktober

Rom nn
Organisk kjemi Organisk kjemi
 • Totalsyntese
 • Metallorganisk kjemi
 • Legemiddelkjemi
 • Organokatalyse
16. oktober

Rom nn
Uorganisk kjemi Uorganisk kjemi og materialkjemi
 • Nanostrukturer
 • Superledere
 • Batterier
 • Hydrogenteknologi
16. og 17. oktober

Rom nn