Plakat for web

Trykt program og abstracts deles ut til alle deltagere på møtet. Det kan også finnes på denne lenken (etter 20.10).


Felles Fellesarrangement
 • Guldberg Waage-seremoni
 • LAB Norges forskningspris
 • Industry Lecture
 • Konferansemiddag
29. og 30. oktober

A1(messe)
Rom 2
Analytisk Analytisk kjemi
 • Norske Analysedager 2014
Dag 1: Kromatografi -
            Utfordringer og muligheter
Dag 2: Kvalitet i kjemiske analyser -
            Fra bestilling til rapportering av
            analyseresultat 
29. og 30. oktober

Rom Hordalend
Orgmakro Organisk og Makromolekyl- og kolloidkjemi
 • DNA programmert assembly
 • Celle-material interaksjoner
 • Avanserte tekstiler
 • Molekylære materialer
29. oktober

Rom Akershus
Kjemiundervisning Kjemiundervisning
 • Faggruppa avholder sitt årsmøte etterfulgt av fagdag i kjemi for lærere og andre interesserte.
29. oktober

Rom Rogaland 
Uorganisk kjemi Uorganisk kjemi og materialkjemi
 • Nanostrukturer
 • Superledere
 • Batterier
 • Hydrogenteknologi
29. og 30. oktober

Rom Oslo
Historien Kjemiens historie
 • 110 år med tidsskriftet Kjemi
 • 100 år med strukturkjemi
 • 10 år med Faggruppen for kjemiens historie
 • Hvor og når ble bildet tatt og hvem er de? 
29. oktober

Rom Vestfold
Kvantekjemi Kvantekjemi og modellering
 • Molekyldynamikk og QM/MM-metoder
 • Reaktivitet og katalyse
 • Materialmodellering
 • Magnetisk egenskaper
 • Metodeutvikling og spektroskopi
29. og 30. oktober

Rom Romerike
Ernæring Matkjemi
 • Matens kjemi i stadig endring - klarer vi å kontrollere den?
Vi vil belyse ulike mat-perspektiver i et globalt, europeisk og nasjonalt lys, med fokus på matsikkerhet/trygghet og matkjemi i bred forstand.
29. oktober

Rom Nordland