Faggruppe for Organisk kjemi


Tirsdag 16.10 Organisk kjemisk høstmøte 2018
Rom xx
Ordstyrer: NN
14.00 - 15.00 O1 Tittel kommer
Professor Tanja Gulder, Department of Chemistry, Technical University of Munich, Germany
15.00 - 15.20 Pause kaffe/te
15.20 - 16.20 O2 Tittel kommer
Professor Darren Dixon, Department of Chemistry, University of Oxford, U.K.
16.20 - 16.40 Pause kaff/te + noe å bite i
16.40 - 17.40 O3 Tittel kommer
Professor Peter Somfai, Department of Chemistry, Lund University, Sweden

Til faggruppens hjemmeside