Heading Link til lab '04

Fellesarrangement
Inklusive Industry Lecture
Sosialt program
14. september
- kl. 13.00 - 17.00
- kl. 17.00 - 18.30

Analytisk kjemi
Norske Analysedager 2004
15. og 16. september
Organisk kjemi
Organisk kjemisk høstmøte
15. september
Makromolekyl- og kolloidkjemi
Polymer- og kollidvitenskapelig høstmøte
15. september
Kjemometri
Høstmøte i Kjemometri
16. september

Programhefte Programheftet er tilgjengelig her (pdf-fil).
Alle deltakere har fått utdelt heftet ved registrering.

Oppdatert 29.09.2004