i

Faggruppe for Kvantekjemi og modellering


Tirsdag 16.10
Hall A2, Rom Jan Mayen 3
Sesjon 1: Elektronstruktur
15.00 - 15.40 KM1 Tittel
Andreas Grüneis (TU Wien, Østerrike)
15.40 - 16.00 KM2
Foredragsholder
16.00 - 16.20 KM3
Foredragsholder
16.20 - 16.50 Kaffepause
Sesjon 2: Multiskala modellering
16.50 - 17.20 KM4
Astrid de Wijn (NTNU)
17.20 - 17.40 KM5
Foredragsholder
17.40 - 18.00 KM6
Foredragsholder
Onsdag 17.10
Sesjon 3: Spektroskopi
15.00 - 15.40 KM7 Tittel
Vincent Liegeois (Universitet i Namur, Belgia)
15.40 - 16.00 KM8 Tittel
Foredragsholder
16.00 - 16.20 KM9 Tittel
Foredragsholder
16.20 - 16.50 Kaffepause
16.50 - 18.00 Sesjon 4: Lynpresentasjoner
Torsdag 18.10
Sesjon 5: Biologiske systemer og materialer
08.30 - 09.10 KM10 Tittel
Giovanni Bussi (SISSA, Trieste, Italia)
09.10 - 09.30 KM11 Tittel
Foredragsholder
09.30 - 09.50 KM12 Tittel
Foredragsholder
09.50 - 10.20 Kaffepause
Sesjon 6: Katalyse
10.20 - 10.50 KM13 Tittel
Kathrin Hopmann (UiT)
10.50 - 11.10 KM14 Tittel
Foredragsholder
11.10 - 11.30 KM15 Tittel
Foredragsholder
11.30 - 12.00 Årsmøte i faggruppen for Kvantekjemi og Modellering