Faggruppe for Kjemiens historie


Tirsdag 16.10 Kjemihistorisk årsmøte 2018
Hotell Rom Hedmark
Ordstyrer: Ragnar Bye, Universitetet i Oslo
15.00 - 15.30 Hi1 Heinrich Goldschmidt: Odd Hassels veileder
Robert Marc Friedman, Institutt for arkeologi, konservering
og historie, Universitetet i Oslo
15.30 - 16.00 Hi2 Da Odd Hassel ble arrestert
Jorunn Sem Fure, Telemark Museum, Skien
16.00 - 16.30 Årsmøte i faggruppen for Kjemiens historie (med kaffe og kake)
16.30 - 17.00 Hi3 Otto Bastiansen: en karismatisk inspirator
Kari Kveseth, seniorekspert, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
17.00 - 17.30 Hi4 Strukturbestemmelsen av benzen – en historie med mange feilskjær
Leiv K. Sydnes, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen
17.30 - 18.00 Hi5 Hør Odd Hassel bli intervjuet (med kommentarer av B.P.)
Bjørn Pedersen, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
18.00 Slutt

Til faggruppens hjemmeside