Faggruppe for Analytisk kjemi


Rom xx

Tirsdag 16.10 Norske analysedager 2018
Dag 1 : Kvalitet i analyser
Ordstyrer: NN
14.00 - 14.30 An1 Norsk akkreditering om ny versjon av 17025
14.35 - 15.05 An2 Validering av metode - Hvorfor, hvordan og når er det nødvendig?
Elin Gjengedal, NMBU
15.10 - 15.40 An3 Utfordringer ved bestemmelse av deteksjonsgrenser
Grethe Wibetoe, UiO
15.40 - 16.10 Pause, kaffe/te
16.10 - 16.40 An4 Doping Analyses: Can WADA’s EPO Testing be Trusted?
Tore Skottland, OUS
16.45 - 17.15 An5 Analytiske utfordringer innen rettstoksikologi
Veronica Liane, OUS
17.20 - 17.50 An6 Chemical weapons-the hunt for evidence
Bent Tore Røen, FFI
Onsdag
17.10
Dag 2 : Morgendagens analyser
14.00 - 14.25 An7 Pollutants in the Arctic
Roland Kallenburn, NMBU 
14.25 - 14.55 An8 Organ on a chip: analysis of mini-organs for personized medicine
Frøydis Skottvold, UiO
15.00 - 15.25 An9 Metabolomics with mass spectrometry: a powerful tool for clinical analyses
Katja Elgstøen, OUS
15.25 - 16.00 Pause, kaffe/te
16.00 - 16.25 An10 Sporelementer i sjømat og andre marine prøver -Status og utvikling innen analysemetoder.
Veronika Sele, Havforskningsinstituttet
16.30 - 16.55 An11 Measuring with an MC-ICPMS, examples in earth sciences
Cedric Hamelin, UiB
17.00 - 17.25 An12 Den norske NMR-plattformen  – En plattform for dine kjemiske analyser
Jarl Underhaug, UiB
17.30 - 17.55 An13 Bruk av kjemometriske metoder i analytisk kjemi
Knut Dyrstad,  KD Metrix

Til faggruppens hjemmeside