Faggruppe for Analytisk kjemi


Hall A1, Rom 2

Tirsdag 16.10 Norske analysedager 2018
Dag 1 : Kvalitet i analyser
Ordstyrer: Siv Hjorth Dundas
14.00 - 14.30 An1 ISO/IEC 17025:2017 - en oppdatert versjon av verdens mest brukte akkrediteringsstandard.
Maarten Aerts, Norsk Akkreditering
14.35 - 15.05 An2 Validering av metode - Hvorfor, hvordan og når er det nødvendig?
Elin Gjengedal, NMBU
15.10 - 15.40 An3 Utfordringer ved bestemmelse av deteksjonsgrenser
Grethe Wibetoe, UiO
15.40 - 16.10 Pause, kaffe/te
16.10 - 16.40 An4 Analytiske utfordringer innen rettstoksikologi
Veronica Liane, OUS
16.45 - 17.15 An5 Chemical weapons-the hunt for evidence
Bent Tore Røen, FFI
Onsdag
17.10
Dag 2 : Morgendagens analyser
Ordstyrer: Steven Ray Wilson
14.00 - 14.25 An6 Pollutants in the Arctic
Roland Kallenborn, NMBU 
14.25 - 14.55 An7 Organ on a chip: analysis of mini-organs for personized medicine
Frøydis Sved Skottvoll, UiO
15.00 - 15.25 An8 Metabolomics with mass spectrometry: a powerful tool for clinical analyses
Katja Elgstøen, OUS
15.25 - 16.00 Pause, kaffe/te
16.00 - 16.25 An9 Sporelementer i sjømat og andre marine prøver -Status og utvikling innen analysemetoder.
Veronika Sele, Havforskningsinstituttet
16.30 - 16.55 An10 Measuring with an MC-ICPMS, examples in earth sciences
Cedric Hamelin, UiB
17.00 - 17.25 An11 Den norske NMR-plattformen  – En plattform for dine kjemiske analyser
Jarl Underhaug, UiB
17.30 - 17.55 An12 Bruk av kjemometriske metoder i analytisk kjemi
Knut Dyrstad,  KD Metrix

Til faggruppens hjemmeside